Thursday 23 May

Mgr. A. Zichem overledenOp zondag 13november 2016 om uur is van ons heengegaan onze geliefde monseigneur Aloysius Zichem, op de leeftijd van 83 jaar. Monseigneur Zichem is op 7 februari 1970 gewijd tot Bisschop en heeft gedurende 32 jaren de rooms-katholieke gemeenschap met herderlijke liefde en toewijding gediend als Bisschop van Paramaribo.
Nadat hij op 31 december 2002 werd getroffen door een herseninfarct, heeft hij zijn ontslag ingediend bij het kerkelijk gezag in Rome, wat hem toen ook eervol werd verleend in 2003.

Gedurende 14 jaren heeft monseigneur Zichem in stilte zijn lijden geduldig gedragen, hoewel hij toch betekenisvol aanwezig was onder zijn gelovigen en in de samenleving.
Monseigneur Zichem heeft zich als Bisschop van Paramaribo niet alleen vol liefde gegeven voor zijn Kerk en haar leden, maar heeft zich met hart en ziel als een rechtschapen mens zich ingezet voor heel onze samenleving. Vooral tijdens de grote uitdagingen in de geschiedenis van onze natie, heeft monseigneur Zichem, als zorgzame herder voor allen, zich steeds ontfermd over de hele samenleving en zich ten volle ingezet voor het bewaren van de rechtvaardigheid, vrede en harmonie in het land dat hem zo dierbaar was.

Nadere informatie over rouw, afscheid en uitvaart zal spoedig worden bekendgemaakt.
Bid voor hem, dat hij mag rusten in vrede bij de barmhartige Vader.

Namens de rooms-katholieke gemeenschap,
+Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

Leest u hier het officiele persbericht in PDF formaat.

Bekijkt u hier de rouwadvertentie