Monday 23 April

Door: Jennever Koningverander

Maria Koningin van de WereldDaags na het feest van Maria Ten Hemel Opneming, mochten wij op Latour het Tridium en het feest van Maria Koningin van de Wereld, vieren; het feest van onze Patroon Heilige!

Het Tridium met als thema: Maria, moeder van Barmhartigheid welke gehouden werd van
18 t/m 20 augustus j.l was ook dit keer weer gezegend en werd door de gemiddeld 35 bezoekers als zeer bijzonder ervaren.

Zeer nadrukkelijk en referend naar bijbelse teksten werden door de Eerwaarde Bisschop Karel Choenni, Ptr. Ebonyi en Ptr. Gilson da Silva, de rol van Maria als moeder van de Barmhartige maar ook als moeder die de Barmhartigheid zelf was (en toonde) omschreven.

Wie kent nou niet het verhaal van de jonge vrouw die door de engel Gabriel geboodschapt werd dat zij een kind zou baren, die des werelds Redder zou zijn. Zouden wij vrouwen deze boodschap in deze huidige tijd aannemen of zouden wij onze oren bewust sluiten voor dit bericht? Nochtans ontving Maria dit bericht met vreugde in haar hart; zo sterk in geloof en vertrouwen was zij dat zij zichzelf volledig gaf om dit offer voor de Heer te brengen. Zie daar een teken van opofferingsgezindheid en vreugdevol dienend (=barmhartigheid). Maar ook het verhaal van de bruiloft te Kana waar Maria de bedienden voorhield “Wat Hij u ook zegt, doet dat!”. Een ware overtuiging dat haar Zoon ook in nood de kwetsbaren (zoniet een ieder) zal bijstaan (hoop + vertrouwen = barmhartigheid). Hoe spraakmakend is de tekst niet: ”Zie daar uw moeder; zie daar uw zoon”. Een overtuigende bevestiging van een lijdende zoon die zijn moeder aan de wereld schenkt en wiens voorbeeld wij moeten volgen als teken van dienstbaarheid, trouw, onvoorwaardelijke liefde en vreugde (= barmhartigheid).

Ook in deze huidige situatie waarin ons land verkeerd en het lijkt alsof onze vreugde en vrede worden weggenomen door de dagelijkse beslommeringen, deze tijd waarin de wereld in beroering lijkt door ziekten, geweld, natuurrampen, economische malaises etc dienen wij te beseffen dat wij als volgelingen van Christus de hoop niet mogen opgeven. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods die in goede maar bovenal in moeilijke situaties ons zal bijstaan.
Wij, Christenen, dienen diezelfde barmhartigheid te tonen naar elkaar toe.

Als afsluiting mochten wij samen met de celebranten Pt. Croon en diaken Karsters, het feest van Maria Koningin van de Wereld vieren. Een vrouw die de waardigheid van een moeder van Barmhartigheid droeg.

Wat een vreugde hebben wij op Latour mogen ervaren gedurende de vier dagen. Dank God en Maria voor de praktische en sprekende voorbeelden van barmhartigheid maar bovenal voor de mooie momenten!


Maria Koningin van de Wereld (RK Latour)

Maria Koningin van de Wereld