Tuesday 22 May

Het Hernieuwde Onze Vader

Mgr. Karel Choennie, bisschop van het RK Bisdom Paramaribo, heeft per brief, de officiële aankondiging gedaan aan de geloofsgemeenschap van ons Bisdom over de nieuwe bewoording van het Onze Vader. Deze brief is het afgelopen weekend in alle kerkgemeenschappen voorgelezen.
Deze bewoording is vanaf de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, 27 november, van kracht in alle liturgische vieringen (eucharistievieringen, woco’s, doopdiensten, uitvaarten, ziekenzalving, gebedsdiensten, dankdiensten, etc.), zowel in de vieringen die worden voorgegaan door gewijde clerus, als in de vieringen die voorgegaan worden door catechisten of lekengelovigen.

Om de eerste weken de nieuwe bewoordingen van het Onze Vader te leren bidden zullen er gebedskaartjes in de kerk of in de jubilates geplaatst worden, totdat deze is ingeburgerd bij de mensen.

Ook alle katholieke scholen van ons Bisdom krijgen deze herderlijke brief met gebedskaartjes toegestuurd.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Klik hier voor de brief met de officiele aankondiging.

Klik hier voor de gebedskaart in pdf formaat