Tuesday 25 July
Zegel Bisdom

Op zondag 24 januari 2016 vond in de kathedrale basiliek de bisschopswijding van Mgr. K. Choennie plaats. Rond deze dag waren er ook nog een aantal andere activiteiten zoals de vesperviering, de culturele avond en de pontificale hoogmis.

Langs deze weg nadert de Commissie Fundraising en Financiën van het Coördinatieteam van de bisschopswijding  u allen met het verzoek alsnog een bijdrage te leveren in de kosten van deze wijding.

U bent geheel vrij in de grootte van de bijdragen die u wenst te leveren.
De bijdragen kunnen gestort worden op een van de volgende rekeningen van het
RK Bisdom bij DSB Bank, Henck Arronstraat 14  te weten:

  1. SRD-girorekening, nummer 000.649.5338
  2. €-spaarrekening, nummer 86.71.44
  3. US$-spaarrekening, nummer 86.87.60

Gelieve de storting te doen met vermelding van “Bijdrage bisschopswijding”.
Wij danken u voor de geleverde bijdragen.