Monday 23 April

Het Onze VaderHet gebed dat Jezus ons geleerd heeft is een soort synthese van het evangelie, een verbinding van verschillende elementen tot een hogere eenheid. Dit Onze Vader bestaat uit twee delen : deel A , gericht op God en deel B is gericht op het leven: een bede tot God om te voorzien in onze menselijke noden.

A
Onze Vader, Die in de Hemel zijt
Door het doopsel worden we kind van God, we mogen ons aan Hem toevertrouwen, Hij kan onze Vader zijn. We mogen Hem 'Papa' , 'Vader' noemen, niet mijn maar onze Vader. Als God onze Vader is, zijn onze medemensen onze broeders en zusters.
God is op een unieke manier Vader: Hij is de Hemelse Vader en is universeel, Hij is van en voor allen, Hij is een eeuwigdurende Bron, een Autoriteit, Hij heeft geen vijanden en Hij is en blijft altijd Dezelfde.

Uw Naam worde geheiligd
Dat wil zeggen: Zijn naam is God de Vader en omdat wij Zijn kinderen zijn, eren we Hem. Wij, als christenen die op een unieke manier God eren, doen dit samen met heel de schepping.

Uw Rijk kome
Dat Zijn Koninkrijk in ons midden komt, zichtbaar wordt in ons leven en wij geestelijk verrijkt worden.

Uw Wil geschiede
Dat Zijn Wil in ons geboren wordt en wij het verlangen krijgen dat deze Wil geschiedt in ons leven. God heeft ons Zijn Bloed gegeven en Hij heeft overwonnen in de liefde. Wij willen en mogen ons aan Hem overgeven.

op aarde zoals in de Hemel
We kunnen in dit leven hemelse momenten hebben of ervaren, bij voorbeeld door een medemens of iets anders in de natuur. De hemel is vol Liefde, die we ook op aarde kunnen beleven. Iemand die geen liefde kent, kan deze ook niet ervaren.

B
Geef ons heden ons dagelijks brood
Hiermee wordt niet alleen ons natuurlijk voedsel bedoeld, maar ook het bovennatuurlijk voedsel, het Woord van God. Zorg dat je je met Zijn Woord voedt, want zonder dit brood kunnen wij niet leven.

en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren
Als je gelooft in Gods vergeving, kan je zelf een vergevend mens worden. Vergeven is een weg, een proces.

en breng ons niet in beproeving
God wil dat we groeien en dit gebeurt door vallen en opstaan, door beproevingen. Lijden doet groeien. We mogen de Heer vragen dat de beproevingen niet groter zijn dan we aankunnen.

maar verlos ons van het kwade
Alle vormen van het kwade worden hiermee bedoeld, maar hoe kunnen we dit herkennen?
Enkele symptonen zijn:
1. het vertroebelt je denken ;
2. het probeert God de schuld te geven van de nare dingen die gebeuren, zodat je het vertrouwen in Hem verliest, niet meer bidt en Zijn kindschap kwijtraakt ;
3. het zaait verdeeldheid en disproportie (het maakt het negatieve groter dan het is) ;
4. het dramatiseert.

Manieren om jezelf te beschermen tegen het kwade :
– regelmatig bidden
– je huis zegenen (zegenen is vragen dat God in jouw huis regeert)
– je durven openstellen tegenover je medemens (openheid geven, vertrouwen hebben)
– waken over je gedachten (ter voorkoming van geestelijke 'milieuverontreiniging')
– vluchten voor het kwade (niet doen aan occultisme, spiritisme, hekserij e.d.)
Lees ook Efeze 6, 10 ev.
De duivel heeft geen macht over God en als we tot God bidden en vragen om bescherming tegen het kwade, zal Hij ons beschermen, altijd.

Bron : Catholic Faith Store