Monday 23 April

Een adventsmeditatie

Het geheim van MariaLucas 1,26-38: Het geheim van Maria
De plek is een eenvoudige kamer, de kamer van Maria. Wat zou ze aan het doen zijn? Het was een dag als elke andere. Of was het al avond? Het was stil, en misschien maakte Maria zich klaar om naar bed te gaan. En dan plotseling staat ze oog in oog met Gabriël, een engel van de Heer. Hij vertelt haar over het plan van God en dat zij de moeder van Gods zoon zal worden. “Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.”

Wat zal er in Maria zijn omgegaan nadat de engel weg was? Ze had een kind in haar schoot, ontvangen van de Heilige Geest. Ze wist ook dat ze verloofd was met Jozef, hoe zou hij hierop reageren? Hoe zou ze het aan hem vertellen? Maria, was je bang? In je hart het grootste geheim dat een mens ooit heeft moeten dragen. Voelde je je eenzaam? Wie zou je kunnen begrijpen?

Het geheim van JozefMatteüs 1,18-25: Het geheim van Jozef
De plek is een eenvoudige kamer, de kamer van Jozef. In de schemer zat hij stilletjes; verslagen. Want Maria, zijn verloofde had hem net een ongelooflijk geheim verteld. Hij kon niet anders dan van haar weg gaan, maar zijn hart was zwaar. Hij valt in slaap en krijgt een bijzondere droom. Een engel van de Heer verschijnt in zijn droom en vertelt hem over het plan van God: dat Maria de moeder van Gods zoon zal worden en dat hij niet bang moet zijn om haar tot vrouw te nemen. “Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.”

Wat zou Jozef hebben gevoeld toen hij wakker werd? Ongeloof? Verbijstering? Ontzag? Aan wie zou hij dit kunnen vertellen, wie zou hij advies kunnen vragen? In zijn hart deelde hij nu met zijn aanstaande vrouw het grootste geheim dat twee mensen ooit hebben moeten dragen. Voelde je je eenzaam, Jozef? Wat zou de toekomst brengen, hoe moest je vader zijn voor Gods zoon?

 

Het geheim dat zij deeldenMaria en Jozef, jullie deelden in stilte een groots geheim. Geen vragen gesteld, geen heisa gemaakt, geen verklaringen gezocht. Wie in jullie omgeving had ooit kunnen vermoeden wat er zich afspeelde in jullie levens? In stilte groeide de bijzondere verbondenheid met elkaar en in stilte kwam Gods plan voor de verlossing van de mensheid tot stand.

Maken wij het stil in ons hart en overwegen we in deze advent Gods plan met de mensheid, Gods plan met ons eigen leven.

Kunnen we vertrouwen zoals Maria en Jozef; ook als het duister is en we niet begrijpen?
Kunnen we nederig en in stilte gehoorzaam zijn aan Gods wil; ook als de wereld ons niet begrijpt?
Kunnen we het geheim dat God met ons deelt, in ons hart bewaren en zo groeien in verbondenheid met Hem?