Tuesday 22 May

 Condoleances van Paus Franciscus en pauselijke nuntius Aartsbisschop Girasoli

1. De pauselijke Nuntius voor het Caribisch Gebied, Aartsbisschop Nicola Girasoli, heeft aan Mgr. Choennie de volgende condoleance-boodschap overgebracht van Paus Franciscus:

Van het Vaticaan, 15 november 2016

Aan de Hoogeerwaarde Karel Martinus Choennie
Bisschop van Paramaribo

De Heilige Vader heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van Bisschop Aloysius Ferdinand Zichem en zendt zijn welgemeende condoleances aan de geestelijkheid, de religieuzen en de geloofsgemeenschap van het Bisdom Paramaribo. Zijne Heiligheid gedenkt met dankbaarheid zijn vele jaren van toegewijde dienst aan de Kerk in het Bisdom Paramaribo en verenigd zich met de uitvaartplechtigheden die Monseigneur Zichem zullen toevertrouwen aan de barmhartige liefde van onze hemelse Vader. Over allen die in rouw zijn over het heengaan van de overleden prelaat, spreekt Paus Franciscus zijn Apostolische Zegen uit als een belofte van vrede en troost in de Heer Jezus Christus.

Kardinaal Pietro Parolin
Staatssecretaris 

Download hier de condoleance boodschap van de Paus  

2. De pauselijke Nuntius stuurde ook het overlijdensbericht van Mgr.Zichem zoals het deze week verschenen is in de l’Osservatore Romano, het officiële blad van het Vaticaan.

"Monseigneur Aloysius Ferdinand Zichem, Redemptorist, bisschop-emeritus van Paramaribo, Suriname, stierf op maandag 14 november[door het tijdsverschil was het in Rome al maandagochtend toen hij overleed] in de leeftijd van 83 jaar.
De overleden prelaat werd op 28 februari 1933 geboren in de hoofdstad van het voormalige Nederlands-Guyana en werd priester gewijd van de Redemptoristen op 14 augustus 1960. Op 2 oktober 1969 werd hij verkozen tot bisschop van de titulaire kerk van Fuerteventura en tegelijkertijd benoemd tot hulpbisschop van Paramaribo. De bisschopswijding ontving hij op 8 februari 1970. Op 30 augustus 1971 nam hij het bestuur van de zetel van het Bisdom Paramaribo over, en leidde het voor meer dan dertig jaar tot en met 9 augustus 2003, toen hij de pastorale taken overdroeg."

Download hier het overlijdensbericht(in het Italiaans) uit de l’Osservatore Romano


3. De pauselijke Nuntius Girasoli voegde hieraan ook zijn eigen persoonlijke condoleances toe:

"Ik zal blijven bidden voor de eeuwige rust van Bisschop Zichem, verenigd met het Bisdom Paramaribo in deze tijd van verdriet. Hij is een grootse en toegewijde herder geweest, die heeft bijgedragen aan de geschiedenis van onze Kerk en de gemeenschap van het Bisdom Paramaribo. Wij zullen altijd zijn toewijding en liefde voor de Kerk blijven gedenken."

Aartsbisschop Nicola Girasoli
Apostolisch Nuntius