Tuesday 22 May

Adventsperiode 2016Paramaribo, 22 november 2016
Broeders en zusters,
De advent is begonnen. Een tijd waarin wij ons gaan voorbereiden op het Kerstfeest waarbij we de geboorte van Jezus Christus vieren, een blijde gebeurtenis die door zowel gelovigen als niet-gelovigen traditioneel heel groot gevierd wordt. Naast de hoogtijvieringen in de kerk vinden er tal van festiviteiten plaats die gepaard gaan met veel lekker eten, versiering van gebouwen, feestelijke kleding en cadeautjes. Er is veel licht en luister, veel pracht en praal.

Tegelijk ervaren we met zijn allen dit jaar, dus ook de komende Kerst, dat ons land door een donker dal gaat. De zorgelijke financieel-economische situatie treft ons, maar nog meer verontrustend is de ernstige morele crisis die wij als volk doormaken. We weten dat veel van onze broeders en zusters niet in staat zullen zijn om het Kerstfeest op feestelijke wijze te vieren.

Ik richt mij daarom tot u allen met de oproep om het Kerstfeest dit jaar te vieren zoals het die allereerste keer in Bethlehem is gevierd : het Kerstkind lag in een kribbe, in doeken gewikkeld, omringd door herders, de ezel en de os. Hij werd geboren in een stal omdat er voor Hem geen plaats was in de herberg. En engelenkoren zongen over vrede. Hoeveel van onze broeders en zusters zullen dit jaar nergens een plaats vinden, omdat er geen geld is, omdat men zich niet om ze bekommert, omdat het ons niet interesseert ?
Ik roep u op als bisschop om Kerstmis 2016 te vieren met Jezus in ons midden. Hij nodigt ons uit om met engelen en herders, met ezel en os, samen met Hem te zijn in de stal en Zijn vrede te ervaren. Laten wij gaan naar de mensen die ons nodig hebben, laten we ze uitnodigen -zoals het Kerstkind ons uitnodigt- om gezamenlijk de geboorte van onze Verlosser te vieren.

Mijn oproep is aan elk een in ons bisdom: gezinnen en families, priesters en religieuzen, werkgroepen in parochies, personeel op kantoren, stichtingen en organisaties, scholen. Ik weet dat u straks traditiegetrouw druk zal zijn met de voorbereidingen om Kerst te vieren, u gaat nadenken hoe u uw huis of kantoor of zaal zal versieren, en wat het menu wordt, welke liederen er gezongen zullen worden. Wilt u dan ook denken aan degenen, misschien dichtbij in uw omgeving of wat verder af, die dit jaar het Kerstfeest niet kunnen vieren. Mensen die alleen of in de steek gelaten zijn door de maatschappij. Nodig hen uit of ga naar hen toe om met u het feest te vieren. Laten we onze harten en onze deuren openen en zo nog meer invulling geven aan de ware boodschap van Kerst : “Heden is u een Redder geboren.. Eer aan God in de hoge en op aarde vrede aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft”.

Ik reken op u en wens u een gezegende Advent tijd.
Mgr. Karel Choennie
Bisschop van Paramaribo

Download de advent boodschap in PDF formaat
================================================================

Wat is advent?
Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Advent begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot kerstavond. In veel kerken wordt op alle vier de zondagen die in de adventsperiode vallen - de zogenaamde ‘adventszondagen’ - een kaars aangestoken.

Betekenis advent
Het woord advent komt van het Latijnse ‘adventus’, dat betekent ‘komst’. Er wordt toegeleefd naar Kerst: het feest van de geboorte (de komst) van Jezus. Tegelijk wordt er stilgestaan bij de ‘wederkomst’: de terugkomst van Jezus op aarde.

Adventskrans
Dit is een krans, meestal van dennengroen, waarin vier kaarsen staan. Iedere adventszondag wordt er een extra kaars aangestoken. Dit laat zien dat we steeds dichter bij Kerst komen: het feest van het licht. Een krans werd vroeger gebruikt om mensen te kronen of te onderscheiden. Dit is een verwijzing naar het koningschap van Jezus.

Leest u meer over advent in het artikel in de categorie Geloofsverdieping